Ana Sayfa > Linkler > Dergiler

Dergiler

 

Ulusal Dergiler


SSCI

Amme İdaresi Dergisi

İktisat İşletme ve Finans Dergisi


İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergileri

Abant Izzet Baysal Üniversitesi İİBF Dergisi ua.dergi

Afyon Kocatepe Üniversitesi İİBF Dergisi

Akdeniz Üniversitesi İİBF Dergisi

Ankara Üniversitesi SBF Dergisi

Boğaziçi Journal (Boğaziçi Üniversitesi) Özet

Çukurova Üniversitesi İİBF Dergisi Özet

Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi Özet

Eciyes Üni. İİBF Dergisi

Gazi Üniversitesi İİBF Dergisi

Hacettepe Üniversitesi İİBF Dergisi Özet

İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi

İstanbul Üniversitesi SBF Dergisi Özet

International Journal of Business, Management and Economics (Yaşar Üniversitesi)

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi İİBF Dergisi

Kafkas Üniversitesi(KAU İİBF) Haziran-Aralık

Muğla Üniversitesi İİBF Dergisi- EYAD

Muhasebe-Finans Araştırma ve Uygulama Dergisi:Analiz (Marmara Üniver.İİBF)

Niğde Üniversitesi İİBF Dergisi Özet

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Gelişme Dergisi

Osmangazi Üniversitesi İİBF Dergisi

Süleyman Demirel Üniversitesi İİBF Dergisi (ua.dergi Ocak, Nisan, Temmuz ve Ekim)

Selçuk Üniversitesi İİBF Dergisi Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi (Nisan-Ekim-ulusal)

Uludağ Üniversitesi İİBF Dergisi

Yönetim ve Ekonomi Dergisi (Celal Bayar Üniversitesi İİBF)

Yönetim Bilimleri Dergisi (Çanakkale Üniversitesi Biga İİBF)

Yönetim Araştırmaları Dergisi (Başkent Üniversitesi İİBF)

Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi (YEAD)Ocak, Mayıs ve Eylül (on-line)


Sosyal Bilimler Dergileri

Akademik İncelemeler (Sakarya Üniv. SBE)

Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Abant Izzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Özet

Afyon Kocatepe Üniv. Sosyal Bilimler Dergisi Özet

ANKYRA-Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Atatürk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi Özet

Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Çalışma İlişkileri Dergisi

Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Çağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Özet

Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Özet

Kahramanmaras Sütçü Imam Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Özet

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi

Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi e-dergi

Muğla Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Özet

Mustafa Kemal Üniversitesi SBE Dergisi Özet

Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Özet

Öneri (Marmara Üniversitesi SBE) Özet

Sosyal Araştırmalar E-Dergisi (Gazi SBE)

Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi (Gaziosmanpaşa Üniversitesi)

Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Akademik Bakış E-Dergi:Türk Dünyası Celalabad İşl.Fak.Sosyal Bilimler Dergisi

Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi

Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

 

İçerikleri İnternette Yayınlanan Diğer Hakemli Dergiler

Felsefe Tartismalari (A Turkish Journal of Philosophy) Özet

Kaygi, Uludag Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Felsefe Dergisi Özet

Kıbrıs Arastirmalari Dergisi (Doğu Akdeniz Üniversitesi) Özet

Polis Bilimleri Dergisi (Polis Akademisi) Özet

Review of Social Economic and Business Studies (Doğu Akdeniz Üniversitesi) Özet

Toplum ve Sosyal Hizmet (Hacettepe İİBF - THB)

Uluslararası Turizm Araştırmaları Dergisi (Maltepe Üniversitesi)

Yönetim (İstanbul Üniversitesi İşletme İktisadi Enstitüsü)

Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi

İş Güç: Endüstri İlişkiler ve İnsan Kaynakları Dergisi

Kalder Forum Dergisi

Muhasebe ve Denetime Bakış Dergisi

Seyahat ve Turizm Araştırmaları Dergisi

Sosyal Bilimler Araştırma Dergisi

Turkish Policy Quarterly

Türk İdare Dergisi

Üniversite ve Toplum

 

Diğer Dergiler (Tam Metin)

E-konomist

E-Akademi

European Journal of Turkish Studies

Görüş Dergisi (TUSİAD)

İşveren Dergisi (TİSK)

 

Diğer Akademik Dergiler

Akademik Araştırmalar Dergisi

Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi

Çağdaş Yerel Yönetimler Dergisi

Central Bank Review

Doğu Batı Dergisi

Educational Sciences: Theory & Practice

HR Dergisi

İMKB Dergisi

İstatistik Araştırma Dergisi

İTO Vizyon

Journal of International Trade and Diplomacy

Mülkiye Dergisi

New Perspectives on Turkey (Tarih Vakfı)

The Turkish Online Journal of Educational Technology

Seyahat ve Otel İsletmeciliği Dergisi

Sosyoloji Araştırmaları Dergisi

Turkish Public Administration Annual

 

Elektronik Dergiler

 

 


ContactspcBanaspcCreative Commons Licenseİçeriğimiz CC BY-NC
spcUlaşınspcLisansına tabidir

w3c HTML CSS Compatible

* * * Site kullanım şartlarını buraya tıklayarak okuyabilirsiniz * * *

Güncelleme:
17.06.2017-09:58
CreativeCommons BY-NC :: Şükran GÖLBAŞI kişisel sitesi :: © 2013-2018
Powered By