Ana Sayfa > Hakkımda

Hakkımda

CURRICULUM VITAE

 

 

Dr. Şükran Gölbaşı

Phone: 0 555 2660921

e-mail: sgolbasi@gmail.com

www.sukrangolbasi.com

 

 

 

EDUCATION

 

PhD Akdeniz University, Institute of Social Sciences, Department of Business

Management, 2000-2007

Thesis: “The Attempts of TÜSİAD to Construct Society Through its Discourse in the Context of the January 24th Decisions and the Aftermath”

Advisor: Prof. Dr. Fulya Sarvan

 

M.A Akdeniz University, Institute of Social Sciences, Department of Business Management, 1996-1999

Thesis: “Total Quality Management Applications in Business Management and Their Effect on the Teaching Process”

Advisor: Prof. Dr. Fulya Sarvan

 

Pedagogic Formation: Dokuz Eylül University, Buca Faculty of Education,

Teaching Formation Certificate, 1992.

 

B.A Ankara Academy of Economics and Commercial Sciences, Faculty of Management Science, International Relations Department, 1975- 1979.

 

Language Competence: ÖSYM/ÜDS examination result: 86.250, examination date: 22 March 2009.

 

WORK EXPERIENCE

 

2013- ... Haliç University, Vocational School Of Tourism Management Program

2011(Şubat) - 2013. Haliç University, Faculty of Business Administration (Yard.Doç.Dr.)

2009 – 2011 İstanbul Kültür University,part time instructor.

2008 January-July İstanbul Aydın University, Tourism and Hospitality Management

Program, Instructor.

1996-2006 Akdeniz University, Office Management and Secretarial Program, Instructor

1997-1998 Akdeniz University, Office Management and Secretarial Program Coordinator and Instructor

1998 (January-July) Trainer/Trained Demirbank Staff on Business English.

1993-1996 Fen Computer Ltd., Chairperson of the Language Department and Teacher.

1990-1993 Cömert & Cömert Eğitim Ltd., Director of Language Courses.

1985-1989 European Languages Centre A.Ş., Director of Language Courses.

1982-1985 English Fast, Almaş Holding A.Ş.

Foreign Language Programs Sales Representative, responsible for Mediterranean Region (Directed two offices in Antalya and Denizli and supervised 30 salesmen).

 

PUBLICATIONS

 

Articles in Edited Books

 

Gölbaşı, Ş. ve Urhan, V. (2012) Postmodern Yönetim Düzeni: İktidar Artık Her Yerde (Postmodern Management Order: Sovereign Power is Now Everywhere) 10 Yıldır Tartıştıklarımız (Ed. Güleda Yücedoğan, Şükran Gölbaşı, Hasan Aydın, Erkut Sezgin, Berna Atak) İstanbul: Kültür Üniversitesi Yayınları. Ss.400. ISBN 978-605-4233-90-8

 

Gölbaşı, Ş. (2011), “Düzenlemeden Yeniden Düzenlemeye: Bildiğimiz Üniversitenin Sonu” (From Regulations to Reregulations: The End of University As We Used to Know) (523-554), in (Der. Fuat Ercan ve Serap Korkusuz Kurt), Metalaşma ve İktidarın Baskısındaki Üniversite, Küreselleşme Dizisi-10, İstanbul: Sosyal Araştırmalar Vakfı. Ss.648. ISBN 978-605-61579-9-8.

 

Gölbaşı, Ş. (2011). “Küresel İş Sisteminin Türkiye’de Örgütlenmesinde Yörünge Bağımlı Değişim”

(Path Dependent Change of the Construction of Global Work System in Turkey) (107-130) 2000'li yillarda Türkiye'de Iktisat ve Siyaset Rüzgarları in (Der. Ömür Birler, Simten Çoşar, Hakan Mıhçı ve Gamze Yücesan Özdemir) Ankara: Efil Yayınevi. Ss. 190. ISBN 978-605-4334-93-3

 

Chapter in Book

 

Gölbaşı, Ş. (2013). “Kurumsallaşma ve Sürdürülebilir Girişimcilik” (Institutionalization and sustainable entrepreneurship) (kitap bölümü) içinde Girişimcilik (Ed. Himmet Karadal), İstanbul Beta Yayınevi. Ss.370 ISBN 978-605-377-973-5

 

Edited Book

 

Güleda Yücedoğan, Şükran Gölbaşı, Hasan Aydın, Erkut Sezgin, Berna Atak (Ed) ) (2012) 10 Yıldır Tartıştıklarımız İstanbul: Kültür Üniversitesi Yayınları Ss.400. ISBN 978-605-4233-90-8

 

Çetin Bolçal, Arzu Yemişçi, Şükran Gölbaşı, Eray Yağanak, Berna Atak (Ed.) (2012) Üniversite, Üniversitelerimiz, Üniversite Nereye? Mantık, Matematik ve Felsefe 10. Ulusal Sempozyumu bildiri özetleri kitabı, İstanbul: İstanbul Kültür Üniversitesi. Ss.473. ISBN 978-605-4233-89-2.

 

Book

 

Gölbaşı, Ş. (2008) TÜSİAD’ın Toplumu İnşa Girişimleri (The Attempts of TÜSİAD to Construct the Society). İstanbul Kültür Universitesi Yayınları, Yayın No 83, İstanbul: Gamze Yayıncılık. Ss.271. ISBN 978-975-6957-84-4.

 

Articles

 

Gölbaşı, Ş. (2011). “Mahpus Toplum II: Yeni Liberalizmin Son Avlağı Hapishaneler” (Imprisoned Society II: Prisons as the Last Hunting Area of Neoliberalism), Ankara Üniversitesi SBF Dergisi,66(3), ss.424-429.

 

Gölbaşı, Ş. (2011). “Mahpus Toplum: Panoptikon’dan Biyolojik Gözetime”. (Imprisoned Society: From Panoptikon to Biologic Survelliance) (Kronik) Ankara Üniversitesi SBF Dergisi 66 (2), 235-246.

 

Gölbaşı, Ş. (2011) “Eleştirel Teori” (Critical Theory). (Stuart Sim- Boris Van Loon, 2010 Çev. Akın Emre Pilgir ve Emrah Arıcılar. İstanbul: NTV yayınları, 176 sayfa) (Kitap Eleştirisi). Ankara Üniversitesi SBF Dergisi, 66(2), 261-265

 

Gölbaşı, Ş. (2010) “18. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi’nin Ardından Değerlendirme ve Öneriler” (Evaluations and Suggestions in the Aftermath of the18 th National Management and Organization Congress) International Journal of Human Sciences, 7 (2), 461-469.

 

Gölbaşı, Ş. (2010) “Laf Üreten Fabrika-TÜSİAD” (TÜSİAD-Word Production Factory) Yönetim Araştırmaları Dergisi, Ocak, 10 (1), 91-106

 

Gölbaşı, Ş. (2009) “Ahlaki Davranışların Kurumsallaşmasında İşletmecilik Okullarının Rolü” (The Role of the Business Schools in Institutionalisation of the Ethical Behaviors) İş Ahlakı Dergisi, Kasım, 2(4). 21-42. ISSN 1308-4070.

 

Gölbaşı (Cömert), Ş. (2004) “Sociological Paradigms and Organizational Analysis” (Gibson Burrell ve Gareth Morgan, Heinemann Educational Books Ltd., UK, 1979) Book Review, Yönetim Bilimleri Dergisi, 2(2), 147-152

 

International Proceedings

 

Gölbaşı, Ş. (2014) “Modernizmin Kapatmacı Kurumlarından Postmodernizmin Masalcı Kurumlarına: Sosyal Bilimlerin Meşrulaştırıcı İşlevi” (From The Grand Enclosure Institutions of Modernism to The Storytelling Institutions of Postmodernism: The Legistlative Function of Social Sciences) Uluslararası Davraz Kongresi (International Davraz Congress) 29-31 May 2014 Süleyman Demirel Üniversitesi, Isparta

 

Gölbaşı, Ş. (2012) “Bir Kurumsal Girişimcilik Örneği Olarak Tüsiad’in Söylemleri” (Discourses of TUSIAD as an Example of an Institutional Entrepreneurship), 4. Uluslararası Girişimcilik Kongresi, 2-5 Mayıs 2012, Celal Bayar Üniversitesi ve Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi, Manisa - Türkiye

 

Gölbaşı, Ş. (2008) “The Conditions that Enable Globalization in Turkey and the Big Bourgeoisie as an Agent of Change”, (s.544-554) Proceedings of the International Symposium On Globalization, Democratization and Turkey, Faculty of Economics and Administrative Sciences, March 27-30, 2008, Akdeniz University Publication Number:12, Antalya. (complete presentation published)

 

Proceedings

 

Gölbaşı, Ş. (2014) “Gereksinimden Pratiğe: Bir Proto-Kurum Olarak YÖYSEM” (From Requirement to the Practice: The YOYSEM as a Proto Institution) V.Örgüt Kuramı Çalıştayı (The 5th Theory of Organization Workshop) 6-8 Feb. 2014 Şehir Üniversitesi, İstanbul

 

Akan, M. ve Gölbaşı, Ş. (2013) “Yerli ve Yabancı Hayatdışı Sigorta Şirketlerinin Performans Karşılaştırması” (Performance Evaluation of domestic and foreign nonlife insurance firms), 12. Ulusal İşletmecilik Kongresi, İstanbul Kültür Üniversitesi, Marmaris

 

Gölbaşı, Ş. (2012), “Bilim ve İktidar” (Science and Sovereign Power) Üniversite, Üniversitelerimiz, Üniversite Nereye? (Ed. Çetin Bolçal, Arzu Yemişçi, Şükran Gölbaşı, Eray Yağanak, Berna Atak) Mantık, Matematik ve Felsefe 10. Ulusal Sempozyumu bildiri özetleri kitabı, İstanbul: İstanbul Kültür Üniversitesi

Gölbaşı, Ş. (2012), “Bağlamlararası Kurumsal Mantık Transferinde Ethos, Pathos ve Logos: TÜSİAD’ın Retoriği” (Use of Ethos, Pathos and Logos in cross-contextual translation of institutional logic: The rhetoric of TÜSİAD) 1.Ulusal Ünye İ.İ.B.F İşletmecilik Sempozyumu Ordu Üniversitesi Ünye İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 24-25 Nisan 2012, Ordu

 

Gölbaşı, Ş. (2011), “Düzenlemeden Yeniden Düzenlemeye: Bildiğimiz Üniversitenin Sonu” (From Regulations to Reregulations: The End of University as We used to know), Bildiri, Onikinci Ulusal Sosyal Bilimler Kongresi 14-16 Aralık 2011, Ankara ODTÜ Kongre ve Kültür Merkezi, Türk Sosyal Bilimler Derneği. Ankara

 

Gölbaşı, Ş. (2011) “Örgüt Kuramında Dilsel Dönüş: İki Farklı Dil ve İki Farklı Sosyal Bilim Anlayışı” (Linguistic Turn in Organizational Theory: Two Different Languages and Two Different Social Science Approaches). Bildiri, 06-09 Eylül 2011 “Düşüncenin İletişim Aracı Olarak Edebiyat, Bilim, Sanat ve Felsefe Alanlarında: Dil” konulu MMF 9. Sempozyumu, Foça Belediye Kültür Merkezi.

 

Gölbaşı, Ş. (2011) “Entellektüel ve İktidar” (Intellectual and Power). Bildiri. Türkiye’de Aydın Olmak, Bugünlerde Aydın Olmak başlıklı 3T Toplantıları, 26-29 Mayıs, Ören, Balıkesir.

 

Gölbaşı, Ş. ve Urhan, V. (2010) “Söylemin Düzeni ve Akademinin Söylemi” (The Order of Discourse and the Discourse of the Academia), “Akademi ve Gündem” başlıklı 5. Karaburun Bilim Kongresi bildiri özetleri kitabı, September, 2-5 Karaburun/Mordoğan, İzmir: Emre Basımevi

 

Gölbaşı, Ş. ve Urhan, V. (2010) Postmodern Yönetim Düzeni: İktidar Artık Her Yerde (Postmodern Management Order: Sovereign Power is Now Everywhere.) “Bilim, Felsefe ve Sanatta Postmodern Yaklaşım” (Ed. Mesut Yıldırım, Arzu Şen) September, 14-17, Foça, İzmir, Mantık, Matematik ve Felsefe 8.Ulusal Sempozyumu Bildiri Kitabı, İstanbul: İstanbul Kültür Üniversitesi (complete presentation published).

 

Gölbaşı, Ş.(2009) “Küresel İş Sisteminin Türkiye’de Örgütlenmesinde Yörünge Bağımlı Değişim” (Path Dependent Change of the Construction of Global Work System in Turkey) (s. 69). Onbirinci Ulusal Sosyal Bilimler Kongresi Bildiri Kitabı. 9-11 Aralık 2009, Türk Sosyal Bilimler Derneği. Ankara: Yalçın Matbaa ve Ambalaj Sanayi (extended summary).

 

Gölbaşı, Ş. (2009) “Eğitim Programlarımızda Bilim ve İş Etiğinin Yeri”, (The place of Business and Science Ethics in Teaching Curricula) “Toplum, Bilim, Teknoloji ve Etik Değerler” başlıklı Mantık, Matematik ve Felsefe 7. Ulusal Sempozyumu Bildiri Kitabı (Ed. Mesut Yıldırım, Arzu Şen) September, 8 Eylül-11, Foça, İzmir, İstanbul: İstanbul Kültür Universitesi Yayınları, Yayın No: 129 (complete presentation published).

 

Gölbaşı, Ş. (2008) “Büyük Burjuvazinin Devleti Dönüştürme Girişimleri” (Attempts of the Turkish Big Bourgeoisie to Transform the State) (s. 654-659) 16. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi Bildiriler Kitabı, Mayıs, 16-18 Mayıs 2008, İstanbul Kültür Universitesi Yayın No:79, İstanbul. (extended summary)

 

Sarvan, F., Cömert (Gölbaşı), Ş. ve Karakaş, K. (1997, 2 Mayıs) “A Theoretical Approach to Investigating the Application of Total Quality Management Philosophy in Higher Education”, (s. 101-114) Mithat Çoruh (Ed.). Continuous Improvement in Higher Education, Proceedings of the Başkent University Total Quality Symposium. Ankara: Haberal Eğitim Vakfı Yayınları. (complete presentation published)

 

Prefaces

 

Gölbaşı, Ş. (2012) “Üniversite Nereye” (University: Where to?) Üniversite,Üniversitelerimiz, Üniversite Nereye? (Ed. Çetin Bolçal, Arzu Yemişçi, Şükran Gölbaşı, Eray Yağanak, Berna Atak) Mantık, Matematik ve Felsefe 10. Ulusal Sempozyumu bildiri özetleri kitabı, İstanbul: İstanbul Kültür Üniversitesi. Ss.473. ISBN 978-605-4233-89-2.

 

Gölbaşı, Ş. (2011) “Logos versus Ethos ve Pathos” (Preface: Logos versus Ethos and Pathos) Bilim, Felsefe ve Sanatta Postmodern Yaklaşım (Ed. Arzu Yemişçi, Berna Atak) Mantık, Matematik ve Felsefe 8. Ulusal Sempozyumu bildiri özetleri kitabı, İstanbul: İstanbul Kültür Üniversitesi. Ss. 268. ISBN 978-605-4233-53-3.

 

Gölbaşı, Ş. (2010) “Önsöz” (Preface) Toplum, Bilim, Teknoloji ve Etik Değerler. Mantık, Matematik ve Felsefe 7. Ulusal Sempozyumu Bildiri Kitabı (Ed. Mesut Yıldırım, Arzu Şen). Yayın No: 129. İstanbul: İstanbul Kültür Üniversitesi Yayınları, Ss.460. ISBN 978-605-4233-35-9.

 

Conference and Seminars

 

Gölbaşı, Ş. (2012) "Süper Öğrenme" Seminer, (Super Learning, Seminar), Samandıra Kültür Merkezi. Sarıgazi Ticaret Meslek Lisesi, Bilim Fen ve Teknoloji Topluluğu Toplantıları kapsamında çağrılı konuşmacı 11.Ocak 2012 tarih Saat: 15.00, Sarıgazi Ticaret Meslek Lisesi Toplantı Salonu

 

Gölbaşı, Ş. (2009) “Sosyolojik Paradigmalar ve Pozitivizm Eleştirisi” Seminer (Sociological Paradigm and Criticism of Positivism) Seminar, 13 Kasım, 20.00, Us Atolyesi Felsefe Topluluğu, Barış Manço Kültür Merkezi, Kadıköy.

 

Gölbaşı, Ş. (2010) “Sosyal Devletten Tüccar Devlete: Devletin Yeniden Yapılanması” Konferans, (From Social State to Merchant State: The Re- institutionalization of the State) Conference, 15 Eylül, 20.30, Mantık, Matematik ve Felsefe 8. Ulusal Sempozyumu içinde Foça halkına açık sosyal program dahilinde sunulmuştur, Foça, İzmir

 

Popular Science and Newspaper Articles

 

Gölbaşı, Ş. (2010) “Ahlaksızlık Kurumsallaşırken” (The İnstitutionalization of Unethical Behaviours) Bilim ve Gelecek: Aylık bilim, kültür, politika dergisi, Şubat, Sayı. 72, 89-90.

 

Gölbaşı, Ş. (2010) “Bilim İnsanının Sorumluluğu: Aydın (olmak) Taraf Olmaktır” (Being Intellectual Means Taking Sides) Cumhuriyet, Bilim ve Teknoloji, 8 Ocak 2010, Sayı. 1190/12.

 

Gölbaşı, Ş. (2009) “VII. Ulusal Mantık, Matematik ve Felsefe Sempozyumu” (The 7th. National Symposium on Logic, Mathematics and Philosophy) Cumhuriyet, Bilim ve Teknoloji, 2 Ekim 2009, Sayı. 1176/12.

 

Gölbaşı, Ş. (2009) “TÜSİAD ve Bir Toplum Mühendisliği Projesi Olarak 24 Ocak Kararları” (TÜSİAD and January 24th Decisions as Project of Social Contruction) Cumhuriyet, Bilim ve Teknoloji, 12 Haziran 2009, Sayı. 1160/12.

 

Gölbaşı, Ş. (2009) “TÜSİAD’ın İlk On Yılı: Meşruiyet Arayışından Meşruiyetin Kaynağı Olmaya” (First ten years of TUSİAD: From Seeking legitimacy to Being Source of Legitimacy) Cumhuriyet, Bilim ve Teknoloji, 20 şubat 2009, Sayı. 1144/12

 

Gölbaşı, Ş. (2009) “İktisat Politikaları ve Ahlak” (Economic Policies and Ethics) Cumhuriyet, Bilim ve Teknoloji, 30 Ocak 2009, Sayı. 1141/12.

 

Gölbaşı, Ş. (2009) “Devletin Özerkliği ve Kapasitesi” (Autonomy and Capacity of the State) Cumhuriyet, Bilim ve Teknoloji, 16 Ocak 2009, Sayı. 1139/12.

 

Gölbaşı, Ş. (2008) “Küresel Kriz Karşısında Bağımsız ve Sorumsuz Merkez Bankamız” (Our Independent and Irresponsible Central Bank in the Face of Global Crisis) Cumhuriyet, Bilim ve Teknoloji, 28 Kasım 2008, Sayı. 1132/12.

 

Gölbaşı, Ş. (2008) “Sosyal Devletten Tüccar Devlete: Ekonominin Büyük Mimarının (!) Başlattığı Büyük Dönüşüm” (From Social State to Merchant State: The Great Transformation Initiated by the Master Builder of the Economy) Cumhuriyet, Bilim ve Teknoloji, 2 Mayıs 2008, Sayı. 1102/17

 

Gölbaşı, Ş. (2008) “Borç-Bağımlılık Sarmalının İşleyişi: IMF ile İlişkileri Neden Kesmiyoruz?” (How the Debt-Dependency Circumstances works: Why Couldn’t we Terminate the Relations with IMF ?) Cumhuriyet, Bilim ve Teknoloji, 28 March 2008, Sayı. 1097/17.

 

Other Publications

 

Author’s some other articles on social and political issues were published at several newspapers and journals such as “sonNOKTA”, “Antalya Hakimiyet”, and “Körfez”. Some essays on food and beverage were published in “F&B Gastronomi Platformu”, some essays on healthy nutrition in “Ayvalık Magazin”. Other essays and stories were published at literary journals such as “Portakal”, “İnsan” and “Aşk Defteri. Some interviews were published in “Hürriyet”, “Bilim ve Ütopya”, “Körfez”.

 

COURSES TAUGHT

 

2014 GÜZ Haftalık saat Öğr

sayı

Ders kodu Ders Adı Fakülte Teorik Pratik

İYH405 İşletme Yönetimi Sosyal Bilimler Enstitüsü Muhasebe ve Denetim Yüksek Lisans Programı (Tezli)

Sosyal Bilimler Enstitüsü Muhasebe ve Denetim Yüksek Lisans Programı (Tezsiz) 3 -

İYH405 İşletme Yönetimi Sosyal Bilimler Enstitüsü Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik Yüksek Lisans Programı (Tezli)

Sosyal Bilimler Enstitüsü Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik Yüksek Lisans Programı (Tezsiz) 3 -

İYL512 İ İşletme Politikası ve Stratejileri Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Yüksek Lisans Programı (Tezli)

Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Yüksek Lisans Programı (Tezsiz) 3 -

İYH405 İşletme Yönetimi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Yüksek Lisans Programı (Tezli)

Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Yüksek Lisans Programı (Tezsiz) 3 -

İBH405 İşletme Yönetimi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Doktora Programı 3 -

YÖN101 Yönetim Bilimlerine Giriş Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Spor Yöneticiliği 3 -

İKT100 Genel İktisat Meslek Yüksek Okulu Turizm ve Otel İşletmeciliği Programı 3 -

İŞL100 Genel İşletme Meslek Yüksek Okulu Lojistik Programı 3 -

İŞL100 Genel İşletme Meslek Yüksek Okulu Bankacılık ve Sigortacılık Programı

Meslek Yüksek Okulu Turizm ve Otel İşletmeciliği Programı 3 -

2014 BAHAR

YÖN454 Örgüt Teorisi ve Tasarımı İşletme Fakültesi İşletme Türkçe 3 - 32

MAN454 (İng) Organizational Theory and Design İşletme Fakültesi İşletme İngilizce 3 - 16

İŞL100 Genel İşletme İşletme Fakültesi Turizm İşletmeciliği 3 - 12

İŞL100 Genel İşletme İşletme Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım 3 - 44

İKT202 İktisada Giriş Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Spor Yöneticiliği 3 - 87

İYL512 İşletme Politikası ve Stratejileri Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Yüksek Lisans Programı (Tezli) 3 - 2

İYL559 Stratejik Yönetim Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Yüksek Lisans Programı (Tezli) 3 - 8

İYL512 İşletme Politikası ve Stratejileri Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Yüksek Lisans Programı (Tezsiz) 3 - 2

İYL559 Stratejik Yönetim Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Yüksek Lisans Programı (Tezsiz 3 - 8

İŞD602B Çağdaş Yönetim Teorisi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Doktora Programı 3 - 18

2013 GÜZ

UTİ314 Uluslararası İşletmecilik Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik Programi 3 - 39

YÖN101

Yönetim Bilimlerine Giriş Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Spor Yöneticiliği 7 - 89

İKT480 Küreselleşme ve Dış Ticaret Politikalari Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik Programi 3 - 42

İKT101 Mikro İktisada Giriş

İşletme Fakültesi İşletme Türkçe İşletme Fakültesi İşletme Enformatiği 3 - 47

İKT101 Mikro İktisada Giriş İşletme Fakültesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler 3 - 40

İYL512 İşletme Politikası ve Stratejileri Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Yüksek Lisans Programı (Tezli)(Tezsiz) 3 - 47

 

RESEARCH INTERESTS

 

Critical Management Studies and Organization Theory

Turkish Work System

Organizational Discourse

New Institutionalization

Sociology of Organizations

Philosophy of Management

 

AFFILIATIONS AND OTHER INTERESTS

 

2009- ........ I am a member of a Poliphonic Choir

2004 I completed the course of “Philosophy of Language” at the Institute of Social Sciences, Akdeniz University.

1996 I completed the 10-day “Business Consulting Training” by the World Bank.

1993 I completed the courses “Curriculum Development and Design”

and “Testing” at METU as a special student.

1992 I completed the (50-days) training on “Management of Educational Institutions” by the Ministry of National Education.

1990- ........... Experimenting and teaching Meditation and Tibetan Yoga.

1983- 1997 I was a member of the Antalya Radio Amateur Choir.

1975 I completed a five months long Drama Course.

I’m a member of Antalya Philarmonic Society, Independent Social Scientists’ Society, Transcendental Meditation Society and Philosophy Ensemble.

 

REFERENCES

 

Prof.Dr. Tamer Koçel Kültür University

Faculty of Economics and Administrative Sciences

Mobile: 0.532.2631124

 

Prof.Dr. Fulya Sarvan Akdeniz University

Faculty of Economics and Administrative Sciences

Mobile: 0 532 799 37 43

Office Direct: 0 242 310 18 34

 

ContactspcBanaspcCreative Commons Licenseİçeriğimiz CC BY-NC
spcUlaşınspcLisansına tabidir

w3c HTML CSS Compatible

* * * Site kullanım şartlarını buraya tıklayarak okuyabilirsiniz * * *

Güncelleme:
17.06.2017-09:58
CreativeCommons BY-NC :: Şükran GÖLBAŞI kişisel sitesi :: © 2013-2018
Powered By